Międzynarodowy Kurs Żeglarski - Litwa, Białoruś, Łotwa

Kolejny raz dzięki patronatowi i dofinansowaniu przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej , oraz współpracy "Wspólnoty Polskiej", "Bractwa Bracławian" , Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych i Międzynarodowego Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej w Giżycku zorganizowaliśmy międzynarodowy obóz żeglarski.

Wzięła w nim udział młodzież pochodzenia polskiego z Litwy, Łotwy i Białorusi. Wprawdzie nie wszyscy rozmawiali po polsku, ale wykazywali wielką chęć nauki zarówno języka polskiego jak i żeglarstwa, więc czynili szybkie i duże postępy.

Po dwutygodniowym szkoleniu teoretycznym i praktycznym większość uczestników zdała egzaminy i uzyskała patenty żeglarza jachtowego.

Nawiązaliśmy nowe kontakty i planujemy szeroką współpracę. Ponieważ wszyscy uczestnicy (mimo że z różnych państw) pochodzą z rejonów bezpośrednio graniczących ze sobą (odległości między nimi to zaledwie 25 - 60 kilometrów) organizowanie wspólnych imprez żeglarskich będzie znacznie ułatwione.

Tradycyjnie dwie załogi ( po jednej z Litwy i Łotwy ) wzięły udział w organizowanych przez nas IX Międzynarodowych Mistrzostwach Polski DZ - jedynym w Polsce 24-godzinnym wyścigu non-stop. Gościny i sprzętu udzieliło jak zwykle MCŻiTW Giżycko.p24hUWAGA!
Na terenie Centrum parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych płatnych miejscach postojowych.

Odwiedziło nas

Dzisiaj63
Wczoraj182
W tym tygodniu441
W tym miesiącu4579
Od 1 stycznia 2015221401

Aktualnie

4
odwiedzających

środa, 22, styczeń 2020

kng

triada

pzzn

msz