Tango 780

długość: 7,8 m
szerokość: 2,8 m
zanurzenie: 0,35/1,45 m
pow. ożaglowania: 30 m2 
wysokość w kabinie: 1,6 m
max. liczba załogi: 8 
liczba koi: 6

Tango780 Tango780

p24hUWAGA!
Na terenie Centrum parkowanie pojazdów jest dozwolone wyłącznie na wyznaczonych płatnych miejscach postojowych.

kng

triada

pzzn

msz